Aktuelle YouTube filmer med alternativt innhold.


Semjases undervisning om åndelige forhold:

                    

                DEL 1                                                                                 DEL 2

          

                         DEL 3                                                                         DEL 4


Ante Jonsson 's ufokontakt:

       

                    DEL 1                                                                     DEL 2


UFO Fenomenet: En film laget av Stud Prod HiL 2000. Opptakene er gjordt på Lørenfallet og hos Rune Øverby blandt annet.

                          

               DEL 1                                                                                          DEL 3


Ufokontakten til Arve Jacobsen:

Del 2 av UFO fenomenet


UFO kontakter i Sverige:


Budskap fra en Pleiadisk, fysisk landsatt:

          

                         DEL 1                                                                      DEL 2

         

                  DEL 3                                                                                           DEL 4