Diverse foredrag og linker relatert til emner i forbindelse med New World Order og Illuminatis aktiviteter.

Klikk på den blå teksten for å høre foredraget med Microsoft Internet Explorer og Mediaplayer. Klikk på RA symbolet for å høre foredraget med RealPlayer. Klikk på den røde teksten merket MP3 for å høre foredraget som Podcast eller for og laste det ned i MP3 format. Ved å klikke på den grønne POWERPOINT teksten kan en se foredraget som bilder med tekst uten lyd.


Message about the teaching of David Icke.

Samtale mellom Stein Erik Høgberg og Rune Øverby om boka The Ledgend of Atlantis. Denne boka tar opp blant annet Illuminatis historie og utvikling fra tiden etter Atlantis og frem til i dag.

    MP3

Foredrag av Pål Aune hold på Alternativmessa i Oslo Spektrum November 2001. Illuminatis selskaps, og personmessige forgreninger.. I dette foredraget snakker Pål om Illuminatis forgreninger i form av visse firmaer og personer. Han kommer også inn på hvordan angrepet på World Trade Centre kan settes i sammenheng med Illuminatis aktiviteter.

    MP3

 

 

Lecture about how the money system on the Earth are manipulated by dark forces and black governments. 

   MP3

 

Paneldebatt om en medisinsk mafia holdt på Alternativmessen i Vallhall Arena November 2006.     MP3

 

 

Foredrag av Per Aslak Ertesvåg om boken Makten bak Makten holdt på Alternativmessa i Vallhall Arena November 2006.

   MP3

 

Paneldebatt om globalisering og boken Makten bak Makten holdt på Alternativmessa i Vallhall Arena November 2006.

  MP3

 

Lecture by G. Edward Griffin about the federal reserve system.

   MP3

 

Artikler om konspirasjoner, funn av fremmede hodeskaller og vitenskapelig bedømmelse, mulig utenomjordisk inngripen mot sivilisasjonen på Jorden, 67 spørsmål til Reiulf Steen og den politiske sirkel. Av Tor Opdahl.

Compendium about Earth Politics according to galactic politics, About the present Iraq crise and other actual topics from Tor Opdahl

 

Disclosure Project Briefing Document by Steven M Greer

 

Executive Summary of the Disclosure Briefing Document by Steven M Greer

 

Intervju med Astronauten Edgar Mitchell fra mai 1998 om UFOs og
militær hemmeligholdelse.
oversatt av Rune Øverby fra Disclosure Briefing Document. 

 

Atle Johan Løvaas' kritiske blikk på samfunnets makt/-kapital-krefter og deres manipulering av den "sovende verden"

 

Foredrag av Rune Øverby med tittelen Hvorfor UFO-saken er forsøkt kvalt. MP3    POWERPOINT

Ut av all den frigitte informasjon, nå fra hemmelige arkiver og militære avhoppere i flere land, forstås hvorfor det har vært så viktig for jordens politiske/penge- og militærmakt, å holde denne informasjonen vekk... eller ufarliggjøre den gjennom latterliggjøring og reell offentlig/ militære løgnkampanjer.

Holdt på alternativmessa i Vallhall Arena Oslo 21 November 2008

 

Foredrag av Per Aslak Ertesvåg om hans 2 bøker MP3

Foredraget gir bakgrunnen for en bok som har vakt oppsikt i vide kretser og er kommet ut foreløpig i fire opplag. Det dreier seg om en utrolig historie som likevel er sann: hvordan en internasjonal, maktberuset finansiell elite i årevis har styrt verden og nå nærmer seg målet, som er et fascistisk diktatur. Denne kyniske eliten sto bak og finansierte både den bolsjevikiske revolusjon og Hitler. Det forteller litt om deres makt, deres suksess og deres planer. Per-Aslak Ertresvåg har 50 års erfaring fra norsk og internasjonal presse. Var i en årrekke stortingsmedarbeider, politisk journalist i VG med to år som korrespondent i Brüssel under EF-forhandlingene 1970-72. Redaktør i Venstres pressekontor og sjefredaktør i det internasjonale nyhetsbyrået IPS med 500 journalister spredt over hele verden. Utgitt bøker, bl.a om miljø og økonomi og internasjonal politikk.

Redigert opptak av foredraget holdt på alterativmessa i Vallhall Arena Oslo 21 November 2008.

 


 

De følgende linkene inneholder materiale som må lese kristisk, men med åpent blikk. Endel kan være disinformasjon som er ment å forvirre folk mer enn til å opplyse, men at dette er endel av bevisstgjøringsprosessen.

Bilderberg - konferansen juni 2010

The Bilderberg Groop

Genesis & History of the Cosmic Conflict

Conspiracy Journal

Esoteric World News

Illuminati News

THE NEW WORLD ORDER INTELLIGENCE UPDATE

CONSPIRATORS' HIERARCHY: THE STORY OF THE COMMITTEE OF 300

Sherman Skolnick DataPage

Updated 10/6-2010